[email protected] +389 76 790 380

Услуги за дезинфекција на цели простории со третирање на површини и воздух 

Дезинфекција на возила
Комерцијални и приватни возила, возни паркови и болнички возила
Дезинфекција на згради и хотели
Деконтаминација на домови, хотели и објекти кои се користат како државен карантин
Дезинфекција и деконтаминација на болнички простории и сали
Дезинфекција и деконтаминација на индустриска опрема