[email protected] +389 76 790 380

STERISAFE™-PRO Робот за дезинфекција на цела соба

STERISAFE АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА

ЦИКЛУС ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА СО ПОЛНА ДЛАБОЧИНА (FDDC)
ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА НА НАУКАТА ЗАД ТЕХНОЛОГИЈАТА

За време на FDDCпроцесот, на самото место се создава биоциден гас. Конкретно, кислородот присутен во амбиенталниот воздух се концентрираи потоа се претвора во озон (O3). Озонот темелно се дисперзира во собата. Во исто време се контролиранивото на влажност за оптимална дезинфекција.
Миксот на гасови создава моќна биоцидна средина која ги обвива сите површини.
По завршувањето на дезинфекцијата, почнува фазата за реверзија на процесот при што преостанатиот биоциден гас повторно се претвора во нештетен кислород. За време на фазата за отстранување на озонот, се отстрануваат и нус производите, како што се честички и нано-честички.
Собата веднаш е спремна за повторно влегување. Собата е исчистена од патогени соединенија, хемикалии и честички. FDDCпроцесот трае меѓу еден час и 30 минути до два часа и 30 минути.

КОНТАМИНИРАНА СОБА
ПРОИЗВОДСТВО НА ГАС
ДЕЗИНФЕКЦИЈА
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ГАС
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЧЕСТИЧКИ
СОБАТА Е STERISAFED
FDDCЦИКЛУС ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА СО ПОЛНА ДЛАБОЧИНА

STERISAFETM-PRO

Првиот робот за дезинфекција на цела соба во светот кој елиминира до 99,9999% од вирусите, бактериите и габите на сите површини и истовремено го прочистува воздухот од честички (PM2.5 и PM10) и нано-честички.

ИДНИНАТА НА АВТОМАТИЗИРАНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА СОБИ
• Без хемикалии
• Ги отстранува нус-производите и нано-честичките
• Мал трошок за работа
• Безбеден за пациенти и медицински персонал
• Лесен за користење

КОРИСТЕЊЕТО STERISAFETM-PRO ВО БОЛНИЦИ ГИ ДАВА СЛЕДНИВЕ РЕЗУЛТАТИ
• Намалени инфекции во болници (HAIs)
• Подобрени крајни исходи за пациентите
• Заштеди


БЕЗБЕДНОСТ, ОТСТРАНУВАЊЕ НА НУС-ПРОИЗВОДИ И НАНО-ЧЕСТИЧКИ

Безбедност

• Дезинфекција на површини и воздух
• Континуирано следење на биоцидниот агенс
• Активно отстранување на биоцидниот агенс по дезинфекцијата
• Сообразност со член 93 и 95 од Регулативата забиоцидни производи преку EUO3TA (Европска асоцијација за тргување со озон) и регистрација во ECHA(Европска агенција за хемикалии)
• Без ракување со и складирање на хемикалии
• Далечинска контрола преку безжичен таблет
• Опрема за безбедно запечатување
• Сензор со џебна големина за следење на биоцидниот агенс

Отстранување на нус-производи и нано-честички

ГРАФИКОН
КОНСТРУКТ ДЕЗИНФЕКЦИЈА ПРОЧИСТУВАЊЕ

Масенаконцентрација на PM во mg/m3 Концентрација на озон
PM = честички Време Макс.
[текстуалната рамка]
Микроорганизми
Концентрација (PM10)
Безбеден праг за PM10 според СЗО
Концентрација (О3)

Извор: Лабораторија за истражувања и развој на INFUSER ApS
КОНСТРУКТ: Фаза на подготовкаДЕЗИНФЕКЦИЈА: Фаза на дезинфекција ПРОЧИСТУВАЊЕ: Фаза на електро-каталистичко прочистување

ТЕСТ ДОКУМЕНТИРАН ОД НАДВОРЕШНИ ЛАБОРАТОРИИ (ТРЕТИ СТРАНИ)

Сите тестови се направени во согласност со стандардот NF T 72-281 (2014), последниот стандард за дезинфекција на цела соба во реални услови.

Регулатива за ефикасност на биоцидни производи, март 2017 год., Европска агенција за хемикалии (ECHA)

ГРАФИКОН
Број за -кратно намалување
[во столбовите]
Бактерија – E.coli
Бактерија – Listeria M
Бактерија – VRE
Бактерија – Staph.Aureus
Бактерија –Pseudomonas A.
Бактерија –Enterococcus H.
Бактерија –Pseudo aeruginosa
Бактерија – E.faecium
Бактерија – Proteus mirabilis
Вирус – Adenovirus
Вирус – MVA
Габа – Candida A.
[од страна ]
— 100.000-кратно намалување според стандардот NFT 72 281за бактериоциди
— 10.000-кратно намалување според стандардот NFT 72 281 за вирусоциди и фунгициди

[текстуална рамка]
Тестирано во согласност со стандардот NFT 72 281 од страна на надворешни лаборатории (трети страни): Данскиот технички институт и Институтот за хигиена и микробиологија „Д-р Брил + д-р Стајнман“

РЕФЕРЕНЦИ

STERISAFETM-Pro се користи во болницата „Al Emadi“воДоха,Катар, од 2016 година.

Со него, еднаш неделно се дезинфицираат салите за операција и собите за пациенти.

Д-р Адел Азиз, шеф на одделението за акредитација и контрола на инфекции вели: „STERISAFETM-Pro е една од нашите најстратегиски набавки. Тоа е нова технологија без хемикалии, која користи само вода и која е ергономична за примена. Тој е безбеден, ефективен и економичен.“

STERISAFETM-Pro се користи во болница за терцијарна нега во сојузната покраина Баден-Вуртемберг, Германија.

STERISAFETM-Proго зголеми нивото на хигиена во третираните простории, со фактор од 2,6 за <5 CFU/cm2и со фактор од 3.3 за <2.5 CFU/cm2. Визуелна претстава на HygicultTPCтестовите Квака на влезна врата Квака на внатрешна страна од балконска тераса Бања, под огледалото Внатрешна страна на гардеробер По рачно чистење, но пред крајна дезинфекција со STERISAFE-Pro По рачно чистење, и по крајна дезинфекција со STERISAFE-Pro НАУКАТА НА INFUSER Науката на INFUSERзадолжително се темели на атмосферската хемија и на искористување на способноста на природата за самочистење. Нашите иновативни технологии помагаат во решавањето на еколошките предизвици на модерниот свет, без оглед дали станува збор за елиминирање на мулти-резистентните бактерии и вируси или за отстранување на загадувањето и мирисот од фабрики и внатрешни простории во згради. Лабораторијата за истражувања и развој на INFUSER е лоцирана во центарот на Копенхаген, градот на науката. Универзитетот во Копенхаген и Универзитетскиот колеџ Метрополитен помогнаа во развивањето на STERISAFETM-Proи на циклусот за дезинфекција со полна длабочина (FDDC).   INFUSER HQ University of Copenhagen Ole Maaloe’sVej 5 DK 2200 Copenhagen N Тел.:+ 45 2242 4455 Е-пошта: [email protected] INFUSER DEUTSCHLAND GMBH Lameystr. 36 DE 68165 Mannheim Тел.: (+49) 621 76218038 Факс: (+49) 621 103 745 Е-пошта: [email protected] INFUSER SVERIGE AB Terminalgatan 2 SE 235 39 Vellinge Тел.: +46 (0)40 421700 Факс: +46 (0)40 421701 INFUSER APC SDN BHD 3-1 Street Wing, Sunsuria Av. Persian Mahogani, PJU 5, Kota Damansara Тел.: +6017 – 883 1661 Е-пошта: [email protected] www.sterisafe.eu

Related articles

АВТОМАТИЗИРАНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВО БОЛНИЦА

MEDICA- СВЕТСКИ ФОРУМ ЗА МЕДИЦИНА 13 – 16 НОЕМВРИ 2017 ДИСЕЛДОРФ, ГЕРМАНИЈА ПОСЕТЕТЕ НЕ: ХАЛА 16, ШТАНД D41 АВТОМАТИЗИРАНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА […]

Learn More

Технологијата STERISAFE™ ќе го има своето прво меѓународно појавување

ВО СЛИКАТА: MEDICA 14 – 17 НОЕМВРИ 2016 ДИСЕЛДОРФ, ГЕРМАНИЈА ПОСЕТЕТЕ НЕ ВО ДАНСКИОТ ПАВИЛЈОН ХАЛА 16 / ШТАНД D41 […]

Learn More